top of page

Kleine herkauwers

Vaccinaties 

Er zijn meerdere vaccinaties mogelijk bij schapen en geiten. Ze zijn echter niet allemaal noodzakelijk en worden enkel ingezet indien er zich een probleem in de kudde voordoet. Een vaccinatie kan door de overheid verplicht worden als er zich uitbraken van een ziekte voordoen in België.


Vaccinatie tegen Clostridium

Clostridium is een darmbacterie. Meestal veroorzaakt deze bacterie problemen bij lammeren van 3 tot 10 weken oud. Bij de meeste dieren worden geen ziekteverschijnselen gemerkt en liggen ze plots dood in de weiden. Indien er toch symptomen zichtbaar zijn dan kunnen de volgende voorkomen: verminderde eetlust, kwijlen, koorts, ademhalingsproblemen, neurologische problemen en krampaanvallen. Meestal wordt de diagnose op autopsie gesteld.

Vaccinatie dient 2x te gebeuren met een tussentijd van 4 weken en daarna jaarlijks.


Vaccinatie tegen rotkreupel

Rotkreupel is een ontsteking van de tussenklauwhuid waarbij de klauwtjes aangetast worden. Het wordt door een bacterie veroorzaakt. We zien deze problemen vooral bij warm en vochtig weer, dus vooral in de lente en herfst. Het verspreidt zich vaak onder de kudde. De symptomen zijn: kreupelheid, grazen op de knieën, ontsteking tussen de klauwen.

Vaccinatie is enkel zinvol als het gecombineerd wordt met andere preventieve maatregelen zoals bekappen en voetbaden. De vaccinatie kan vanaf de leeftijd van 3 maand toegediend worden en kan zowel preventief (ter voorkoming) als curatief (als behandeling) ingezet worden. De winterperiode is de beste periode om te gaan vaccineren.


Vaccinatie tegen Q-Koorts

Q - koorts wordt veroorzaakt door de bacterie Coxiella burnetti en is een zoönose (is besmettelijk naar de mens toe). Meest voorkomende "symptoom" is abortus bij drachtige dieren. Ook vroeggeboorte of geboorte van zwakke lammeren kan optreden. Vaccinatie kan gebeuren vanaf de leeftijd van 3 maand en dient 2x te gebeuren met 3 weken tussen. Daarna dient er jaarlijks gevaccineerd te worden.


Vaccinatie tegen Blauwtong

Blauwtong wordt veroorzaakt door een virus. Het verspreidt zich via mugsoorten. De symptomen zijn: ontstoken tong, kreupelheid, ontstoken slijmvliezen, koorts, sterfte. Preventie van blauwtong kan gebeuren door bestrijding van muggen en door vaccinatie. De vaccinatie dient een eerste maal na 4 weken herhaald te worden en daarna dient er jaarlijks gevaccineerd te worden. 

Jaarlijkse controle

Jaarlijkse controle is essentieel bij elk dier van gelijk welke leeftijd. Meestal wordt dit gecombineerd met de vaccinaties. Tijdens dit onderzoek wordt het dier volledig onderzocht om zo vroegtijdig problemen of ziekten op te merken en tijdig te kunnen ingrijpen. Dit kan essentieel zijn om een kuddeprobleem op te sporen, de zieke dieren op te merken en zo het probleem tijdig aan te kunnen pakken.

Behandeling endoparasieten

Wormen kunnen vaak voor problemen in een kudde zorgen. Zeker bij de lammeren.

Belangrijk is om de dieren preventief aan te pakken. Hierbij is regelmatig verweiden van de dieren belangrijk. Een weide is pas terug 'schoon' als er 3 maand geen schapen/geiten hebben opgelopen. Wanneer dit niet mogelijk is, dan is een regelmatig mestonderzoek belangrijk. Op basis van een mestonderzoek kan er gericht behandeld worden.

Bloedonderzoek

Soms kan een meer doorgedreven onderzoek nodig zijn bij een ziek dier. Door middel van een bloedonderzoek kan er gekeken worden naar alle organen, de rode en witte bloedcellen en naar vitaminen en mineralen. Zo kan een specifieke behandeling worden ingesteld.

Castratie

Tegenwoordig worden er steeds meer rammen en bokken gecastreerd, doordat de eigenaars ze zelf bijhouden. Bij bokken is de geur ook één van de voornaamste redenen.

De castratie gebeurt meestal op de leeftijd van 1 jaar.

Nadien is het belangrijk om ervoor te zorgen dat de dieren een uitgebalanceerde voeding krijgen. Dit om overgewicht te vermijden. 

Klauwverzorging

De klauwen van een schaap/geit groeien continu. Indien de dieren niet vaak op hardere ondergrond lopen, slijten deze vaak onvoldoende. Hierdoor kunnen klauwproblemen in de hand gewerkt worden of kan er een verkeerde stand van de klauwen optreden. Er wordt geadviseerd om minstens 1-2x per jaar de klauwen na te zien en bij problemen zelfs frequenter.

Adres

Dijken 3 

8340 Sijsele

Contact

Openingsuren

Na afspraak! 

Maandag-Vrijdag: 9u - 19u
Zaterdag: 9u - 12u 
Spoedgevallen: Na telefonisch contact!

bottom of page