top of page

Paarden

Vaccinatie

Het doel van een vaccinatie is het voorkomen van ernstige ziekten. Hierdoor bespaart u het paard onnodig lijden en vermindert u het risico dat ziektes in stallen circuleren en op andere paarden worden overgedragen.


Griep of influenza:

Griep veroorzaakt een infectie van de bovenste luchtwegen en de longen. Symptomen zijn koorts, waterige neusvloei, droge hoest en in ergere gevallen longontsteking en geelzucht. Griep kan ook een oorzaak zijn van verminderde prestaties gedurende weken of maanden. Verspreiding gebeurt door direct contact en via de lucht.

Basisvaccinatie bestaat uit 2 inspuitingen met 4-6 weken tussen. Dit kan vanaf de leeftijd van 5 maand gebeuren. Daarna zal de vaccinatie om de 6 maand of jaarlijks herhaald worden, afhankelijk van het wedstrijdniveau van uw paard. FEI verplicht momenteel een half jaarlijkse vaccinatie.


Tetanus of klem:

Tetanus wordt veroorzaakt door een bacterie (Clostridium tetani). Als deze bacterie zich in een wonde bevindt, die afgesloten is van de lucht, dan produceert deze een toxine. Dit toxine veroorzaakt hevige krampen van de spieren. Eén van de eerste symptomen is het verschijnen van het derde ooglid. Verder kan een stijve gang en het hoog dragen van de staart gezien worden. De toestand verslechtert snel met slikmoeilijkheden, niet meer kunnen staan en ademhalingsproblemen als gevolg. Paarden zijn veel gevoeliger voor tetanus dan andere diersoorten.

Basisvaccinatie bestaat uit 2 inspuitingen met 4-6 weken tussen. Een derde inspuiting wordt toegediend na 6 maanden. Daarna wordt de vaccinatie jaarlijks herhaald. Deze vaccinatie wordt vaak gecombineerd met de griep vaccinatie.


Rhinopneumonie:

Het Equine Herpesvirus (type 1 en 4) kan 3 verschillende ziektesymptomen veroorzaken.

1. Verkoudheid: lichte koorts, waterige neusvloei en hoesten.

2. Abortus. Deze treedt op tijdens de laatste maanden van de dracht (met doodgeboren of weinig levensvatbare veulens).

3. Neurologische symptomen. Deze beginnen meestal met spierzwakte ter hoogte van de achterhand. En kan eventueel evolueren naar volledig verlamming met sterfte als gevolg.

De basisvaccinatie bestaat uit 2 inspuitingen met 4 weken tussen. Daarna wordt de vaccinatie om de 6 maand herhaald. Drachtige merries kunnen ter bescherming van abortus gevaccineerd worden op 3-5-7 maand van de dracht. 

Jaarlijkse controle

Jaarlijkse controle is essentieel bij elk dier van gelijk welke leeftijd. Meestal wordt dit gecombineerd met de jaarlijkse vaccinaties. Tijdens dit onderzoek wordt het dier volledig onderzocht om zo vroeg problemen of ziekten op te merken en tijdig te kunnen ingrijpen.

Bloedonderzoek

Bij bepaalde problemen kan een bloedonderzoek noodzakelijk zijn om de oorzaak van het probleem op te sporen. Ook preventief kan een bloedonderzoek nuttig zijn, zeker bij oudere dieren. Bij prestatieproblemen kan een bloedonderzoek bv. spierproblemen aan het licht brengen.

Voor het uitvoeren van deze onderzoeken wordt samen gewerkt met een erkend laboratorium. 

Behandeling endoparasieten

Wormbesmettingen komen frequent voor bij onze paarden. Dit komt omdat er vaak een grote groep paarden op een beperkte ruimte loopt. Worminfectie kan zorgen voor diarree, dikke buik (zeker bij jaarling veulens), doffe vacht, vermageren...

Vooral veulens en oudere paarden zijn gevoelig aan worminfecties. Paarden van middelbare leeftijd hebben een soort natuurlijke weerstand tegen lichte wormbesmettingen opgebouwd.

Ontworming kan ofwel routinematig gebeuren ofwel op basis van een mestonderzoek. Indien er voor routine ontworming gekozen wordt, dan moet er frequent gewisseld worden van product.

Bij een mestonderzoek wordt er gekeken naar de EPG (= eitjes per gram faeces). Op basis hiervan wordt beslist of er wel of niet ontwormd moet worden. 

Chippen en registratie

Het chippen en registreren van uw paard/ezel is verplicht. De registratie gebeurt op de site van HorseID. U kunt mij terugvinden op de lijst van erkende identificeerders. 

Dermatologie 

Huidproblemen bij uw paard kunnen verschillende oorzaken hebben: allergie, mijten, bacteriën zijn er enkelen van. Elke huidprobleem dient nauwkeurig te worden onderzocht om zo de gepaste behandeling te kunnen instellen naargelang de oorzaak. Sommige huidproblemen zijn eenvoudig op te lossen, anderen hebben levenslange opvolging/behandeling nodig.

Wondverzorging

Een dier kan snel gewond geraken. Soms zijn het kleine wondjes die met wat zalf kunnen genezen, maar soms moet de wonde gehecht worden of is een meer doorgedreven behandeling noodzakelijk. Iedere wonde vraagt een verschillende aanpak afhankelijk van de oorzaak, de grootte, de diepte, de locatie...

Koliek

Koliek is een algemene benaming voor alles wat buikpijn bij het paard veroorzaakt. Dit kan gaan van onschuldige krampen tot een draaiing van de darm. Koliek kan je herkennen doordat je paard minder of niet meer eet, stampt naar de buik , naar de buik kijkt, flehmt, rolt... Wacht bij koliek nooit te lang om er een dierenarts bij te halen want een onschuldige koliek kan snel evolueren naar een ernstige koliek. Het onderzoek zal bestaan uit evaluatie van de pols en ademhaling, temperatuur, kleur van de slijmvliezen, luisteren naar de aan- of afwezigheid van darmgeluiden, onderzoek van eventuele mest en een rectaal onderzoek. Afhankelijk van de bevindingen zal er beslist worden of het paard thuis behandeld kan worden of moet doorverwezen worden naar een kliniek.

Castratie

Hengsten houden is niet altijd simpel en daarom wordt er vaak gekozen voor castratie.

De castratie kan gebeuren vanaf de leeftijd van 6 maand, maar gebeurt meestal rond de 18 maand, zodat de paarden mooier kunnen uitgroeien.

Indien beide testikels aanwezig zijn, kan de castratie plaats vinden bij u thuis of op de praktijk. Het paard wordt onder algemene anesthesie gebracht met behulp van een triple drip (dit is een infuus met sedatieve producten). Bij een castratie "in het veld" worden de operatiewonden open gelaten om drainage van eventueel wondvocht mogelijk te maken. Geadviseerd wordt om hengsten vooral tijdens de lente/herfst te castreren omwille van de temperaturen en de insecten. Na de castratie dienen ze zoveel mogelijk rond te lopen om zwelling te voorkomen. Weidegang is dus het beste.

Is er maar 1 testikel bij uw hengst aanwezig? Dan zult u doorverwezen worden naar een kliniek om de castratie uit te voeren. 

Mankheidsonderzoek

Manken bij het paard kan vele oorzaken hebben. Dit kan gaan van een hoefzweer tot een fractuur van een van de beenderen. Op basis van een mankheidsonderzoek kan de ernst en de locatie van het manken bepaald worden. Eerst vindt er een uitwendige inspectie plaats om zwellingen, warmte, spierspanningen, breuken... op te sporen. Daarna wordt het paard op rechte lijn in stap en draf bekeken. Zowel op harde als zachte bodem wordt er daarna een volte links en rechts uitgevoerd, gevolgd door een of meerdere buigproeven. Hierbij worden de ledematen één voor één geplooid en laten we het paard draven. Als het paard erger mank is na een buigproef dan beschouwen wij dit als positief. Afhankelijk van de resultaten kan er gekozen worden om een bepaalde zone van het lidmaat te gaan verdoven. Hierbij wordt er een lokaal anestheticum ter hoogte van een zenuw ingespoten. Eenmaal het anestheticum zijn werk doet, wordt het paard opnieuw bekeken. De verdoving is positief als het paard minder of niet meer mankt.

Op basis van al deze onderzoeken zal er een behandelingsplan opgesteld worden of zal er verder onderzoek door middel van echografie en/of radiografie nodig zijn. 

Tandverzorging

De kiezen van paarden groeien continu door. Hierdoor kunnen specifieke problemen als emailpunten, haken, diastema's (= ruimtes tussen de kiezen) doorgroeiende kies... ontstaan.

Ook de aanwezigheid van wolfstanden kan problemen opleveren vooral bij jonge paarden.

Volgende symptomen kunnen opgemerkt worden bij paarden met tandproblemen: proppen maken, verzet op bit, trager eten, gewichtsverlies, koliek, lange vezels in de mest...

De tandverzorging vindt plaats onder lichte sedatie. Dit maakt het onderzoek makkelijker en veiliger voor zowel het paard als de omstaanders.

Afhankelijk van de afwijkingen die aan het gebit gevonden worden, kan een half- of jaarlijkse controle aanbevolen zijn. 

Uitgebreidere informatie zie: tandheelkunde paard

Voortplanting

Wilt u dekken met uw merrie? Dan kan ik u daarvoor begeleiden voor de inseminatie met vers sperma.

Hierbij wordt de merrie bekeken rond de hengstigheid. De grootte van de follikel(s) en het oedeem van de baarmoeder wordt beoordeeld. Op basis van deze bevindingen wordt het ideale tijdstip om te dekken bepaald. Soms zijn meerdere echo's nodig om zo de groei van de follikel op te volgen.

Drachtcontroles zijn mogelijk op gelijk welk tijdstip na de dek, maar vinden meestal plaats rond dag 16 na ovulatie. 

Uitgebreidere informatie zie: voortplanting paard

Voedingsadvies

De voeding die een paard nodig heeft, is afhankelijk van de leeftijd, het werkschema, het ras...

Obesitas komt frequent voor bij paarden (vooral warmbloeden) en pony's. Te rijke weides zijn daar vaak de oorzaak van. Voor obesitas bestaan er verschillende mogelijkheden naargelang de ernst en het al dan niet hoefbevangen zijn van het paard. Graasmaskers zijn zeker geen marteltuig, maar zorgen er net voor dat de paarden toch op de weide kunnen en maar een beperkte hoeveelheid voeder opnemen. Krachtvoeder dient bij obesitas tot een minimum beperkt te worden. Wil je je paard toch iets bijgeven? Kies dan voor bietenpulp of zemelen. In beiden zitten weinig voedingsstoffen, maar ze geven een gevuld gevoel.

Te magere paarden zien we jammer genoeg ook. Vaak ligt hier een medische oorzaak aan de basis of komt dit door een tandprobleem (zeker bij oudere paarden). Bij deze dieren wordt meestal gekozen om eiwitten bij te gaan geven (dit kan onder de vorm van een merrie- of veulenbrok of luzerne) en een vetbron. Ook slobbers kunnen helpen bij paarden met tandproblemen.

Voor meer specifieke informatie over voeding op maat voor uw paard, kunt u steeds contact opnemen. 

Taping

Taping bij paarden kan ter ondersteuning gebruikt worden bovenop de conventionele therapieën. 
Veel voorkomende redenen om te tapen zijn: bevorderen van de lymfedrainage, correctie van standafwijkingen bij veulens, ondersteuning bij beenproblematiek, ... 

Echografie

Echografie bij paarden wordt voornamelijk gebruikt om peesletsels vast te stellen alsook om de genezing op te volgen. 

Het kan ook nog voor andere doeleinden gebruikt worden: 

onderzoek van een zwelling/massa, snelle evaluatie bij een koliek, drachtcontrole (zowel transabdominaal als rectaal), ... 

Euthanasie

Niet het leukste onderwerp, maar soms zult u voor de beslissing komen te staan uw huisdier te moeten inslapen. Dit omwille van de leeftijd of door ziekte. Hiervoor sta ik u bij met het nodige advies om de juiste beslissing te nemen. Tijdens de euthanasie zelf krijgen de eigenaars rustig de tijd om afscheid te nemen van hun huisdier.

Ophaling van de dieren gebeurt door Rendac. Deze ophaling voor particulieren is sinds 2021 betalend. Voor ophaling betaalt u 140 euro voor een niet voedselproducerend dier. Tegenwoordig kunt u ook het dier laten cremeren.  

Adres

Dijken 3 

8340 Sijsele

Contact

Openingsuren

Na afspraak! 

Maandag-Vrijdag: 9u - 19u
Zaterdag: 9u - 12u 
Spoedgevallen: Na telefonisch contact!

bottom of page